Over BRP-gewaspercelen:

BRP - Gewaspercelen bestaat uit de locatie van landbouwpercelen met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. Het bestand is een selectie van informatie uit de Basisregistratie Percelen (BRP) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De omgrenzingen van de landbouwpercelen zijn gebaseerd op het Agrarisch Areaal Nederland (AAN). De gebruiker van het perceel dient jaarlijks zijn gewaspercelen in te tekenen en aan te geven welk gewas wordt geteeld op het betreffende perceel. Van elk jaar wordt een dataset gegenereerd van peildatum 15 mei.

Deze webapplicatie is gemaakt door Esri Nederland, met behulp van de ArcGIS-software. De gebruikte kaarten zijn allemaal beschikbaar binnen ArcGIS Online. Deze applicatie is gemaakt met de ArcGIS API for JavaScript (v4).

Deze applicatie is alleen voor demo-doeleinden. De gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig van Freepik.com, en beschikbaar onder een CC-BY licentie met naamsvermelding: Images created by Bakar015, Brgfx, Freepik, Graphicrepublic, Katemangostar, Macrovector, Photoroyalty, Rawpixel.com, Terdpongvector en Vectorpocket.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Neem contact op met Esri Nederland via info@esri.nl.